titel teksten


banner teksten

 

 "De liedjes zijn altijd onbedoeld en onvoorbereid, spontaan opgekomen.
Meestal eerst de melodie, maar soms ook al direct met flarden tekst.
Altijd als onbewuste reactie op iets wat gebeurt en mij raakt." Jan de Wit.

 

noten op schrift

 


 

 header teksten 

 Keer Om

 Zij Geeft Zo Veel

 

 

 

 Scheiden

 Jongens Willen Jagen

 

 

   

 Mooie Dag

Voor Altijd  

 

 

   

 Hand In Hand 

(of muziekschrift)

  Mijn Meisje Lacht

 

 

   

Gelukkig Zijn

Jij Bent Daar Weg Gegaan   

 

 

 


 

 Copyright 

 

Tekst & Muziek: J.L. de Wit. Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst en melodie van deze website mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige andere wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Om meer informatie aan te vragen ga naar CONTACT of ga naar de website van The White Label.

thewhitelabel

  

Copyright 2019 - Nederland - Ons Privacy Beleid